DANE PODSTAWOWE

Tematyka: Prawo i Administracja

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj: Studia I stopnia

OPIS

Podstawowym zadaniem specjalności studiów "Administracja publiczna" w Prywatnej Wyższej Szkole Zawodowej w Giżycku jest kształcenie studentów na przyszłych wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej, mających wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań administracji. Studia mają kształtować również pożądane cechy charakteru przyszłych specjalistów administracji. Absolwenci szkoły będą przygotowani do wykonywania zadań służbowych na samodzielnych stanowiskach w administracji, na niższych stanowiskach kierowniczych oraz na podstawowych stanowiskach zarządzania w administracji publicznej. Merytoryczny zakres zadań, z którymi spotyka się absolwent szkoły w przyszłej pracy, jest podstawą konstrukcji programu kształcenia. Treści kształcenia warunkują dwa podstawowe czynniki: ewolucja zadań administracji publicznej i wzrost wymagań profesjonalnych postulowanych wobec pracowników administracji. Założono, że jednym ze sposobów podniesienia poziomu fachowości absolwenta PWSZ, będzie przekazanie mu odpowiedniej ilości wiedzy specjalistycznej niezbędnej w przyszłej pracy, jak i odpowiedniej wiedzy ogólnej, pozwalającej na dalszy rozwój absolwenta realizowany na wyższych poziomach kształcenia. Ważnym zadaniem jest również zapewnienie integracji wiedzy teoretycznej z praktyką przez odbycie praktyk zawodowych.

Osoba kontaktowa: dziekanat +48 087 428 89 30

Czas trwania: 3 lata

Cena: PLN

DANE KONTAKTOWE

ul. Daszyńskiego 9
11-500 Giżycko
+48 087 428 89 40
+448 087 428 89 30


Najczęściej wyszukiwane
Opel Insignia Audi A6 Honda Civic Audi A4 Fiat 500