DANE PODSTAWOWE

Tematyka: Artystyczne

Tryb: Weekendowe, Eksternistyczne, E-learning, Indywidualne, Inne, Korespondencyjne, Niestacjonarne (wieczorowe), Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne, Wyjazdowe

Rodzaj: Szkoły policealne

OPIS

ART OF VOICE STUDIO to miejsce rozwijania kreatywności, przestrzeń związana ze sztuką wokalną oraz towarzyszącymi jej zagadnieniami z zakresu wszystkich dziedzin, które ją uzupełniają, dopieszczając estetykę odbioru finalnego do perfekcji. Wokalista na scenie działa w obrębie wielu dziedzin, zatem naszym celem jest wyzwolenie w nim świadomości i umiejętności poprawnego, swobodnego oraz wszechstronnego poruszania się w przestrzeniach zarówno teoretycznych jak i praktycznych sztuki wokalnej. Kształcimy nie tylko świadomych i kompetentnych odbiorców sztuki, ale przede wszystkim jej twórców i animatorów. Zapewniamy wysoki poziom nauczania świadomie dobierając wykładowców oraz umożliwiając konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką. Tu nauczymy Cię prawidłowej dykcji i emisji głosu, interpretacji piosenki oraz pracy z ciałem wg autorskich programów nauczania. Oswoimy z kamerą, publicznością, damy szansę współpracy z wybitnymi pedagogami, ludźmi kultury i sztuki. Zajęcia mają charakter warsztatowy, co pozwala na doskonałe przygotowanie się do pracy przy przedsięwzięciach artystycznych czy programach koncertowych.

STUDIUM WOKALNE - 2 letnie

fizjologia głosu ( budowa i działanie narządu głosu, patologia i higiena głosu),
emisja głosu ( fonacja, oddychanie, wybrane zagadnienia techniki wokalnej),
interpretacja piosenki ( poruszanie się w przestrzeni merytorycznej i melodyczno- aranżacyjnej utworu),
praca nad wizerunkiem scenicznym,
praca z mikrofonem oraz sekcją rytmiczną,
artystyczne warsztaty twórcze ( działania interdyscyplinarne w obrębie muzyki, plastyki i teatru),
podstawy zasad muzyki (dźwięk, rytm, metrum, dynamika, skala, gama, harmonia),
akompaniament muzyczny ( praca z instrumentem),
ruch sceniczny z elementami choreografii ( praca z ciałem na scenie),
warsztaty aktorskie
STUDIUM AKTORSKIE


Program kształcenia w studium aktorskim obejmuje takie zagadnienia, jak:
- interpretacja tekstu (wiersz, proza)
- elementy gry aktorskiej
- sceny improwizowane
- ruch sceniczny z elementami tańca
- dykcja
- impostacja i emisja głosu
- charakteryzacja teatralna
- wiedza o teatrze.

Nie ma ograniczenia wiekowego ani innych wymogów odnośnie wcześniejszego doświadczenia czy edukacji.
Po ukończeniu studium aktorskiego otrzymuje się certyfikat oraz indeks z uwzględnieniem ilości godzin dydaktycznych.
Zajęcia mają pomóc w przygotowaniu egzaminów do szkół artystycznych, jak również odkryciu w sobie olbrzymich pokładów wyobraźni i kreatywności.
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry, które kończy pokaz z danego przedmiotu, rejestrowany na kamerze i omówiony.
Zajęcia odbywają się popołudniami w trybie dziennym oraz jako warsztaty w weekendy w trybie zaocznym.

Osoba kontaktowa: Ewa Nawrot 663 774 899

Czas trwania: 1-2 lata

Termin rozpoczęcia: 01.02.2012

Cena: 400zł m/c

DANE KONTAKTOWE

ul. 23 lutego 2/ 11
61-741 Poznań
663 774 899


Zobacz podobne

Najczęściej wyszukiwane
Opel Insignia Audi A6 Honda Civic Audi A4 Fiat 500