Szukasz:

Komunikacja/Media, Szkolenia, Inne, małopolskie

- oferty w Edulandia.pl
DANE PODSTAWOWE

Tematyka: Komunikacja/Media

Tryb: Inne

Rodzaj: Szkolenia

OPIS

Warsztat skierowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, prezentujący specyfikę działań promocyjnych, które mogą być prowadzone w szkolnictwie. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać różne instrumenty promocyjne i techniki perswazyjne służące skutecznej komunikacji ze środowiskiem lokalnym, przedstawianiu i wyróżnianiu oferty szkoły oraz zachęcaniu do współpracy ze szkołą.
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom specyfiki działań promocyjnych i marketingowych w oświacie, przedstawienie różnych rodzajów promocji i technik promocyjnych, nauczenie zastosowań poznanych narzędzi promocyjnych do komunikacji szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz nabycie przez uczestników umiejętności stosowania technik perswazyjnych w promocji.
program:
- Promocja jako składnik kompozycji marketingowej w organizacji; rodzaje i cele promocji; różnice między poszczególnymi rodzajami promocji; możliwości wykorzystania w oświacie (1 godz.-miniwykład, ćwiczenie, dyskusja).
- Obszary public relations (1 godz. - miniwykład, ćwiczenia).
- Wewnętrzne public relations w szkole (1 godz.- miniwykład, praca w grupach).
- Zewnętrzne public relations (2 godz. - studium przypadku; praca indywidualna z arkuszem, dyskusja).
- Reklama szkoły - cele, rodzaje, treści, zasady tworzenia (1 godz.-miniwykład, praca w grupach).
- Analiza treści w reklamie usług edukacyjnych (1 godz. - praca z materiałami źródłowymi, dyskusja).
- Techniki perswazyjne stosowane w promocji (1 godz. wykład, ćwiczenia).

Osoba kontaktowa: Paweł Molenda 

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Cena: 450 PLN za szkolenie

DANE KONTAKTOWE

ul.Straszewskiego 25/4\n31-113 Kraków
31-113 Kraków
0-12 429 80 60
0-12 429 80 60


Zobacz podobne

Najczęściej wyszukiwane
Opel Insignia Audi A6 Honda Civic Audi A4 Fiat 500