DANE PODSTAWOWE

Tematyka: Marketing/Zarządzanie

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj: Szkoły policealne

OPIS

NABÓR: dwa razy w roku: styczeń - luty
maj - sierpień.
WARUNKI PRZYJĘĆ: - o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią (nie jest konieczna matura) - decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 4 fotografie legitymacyjne
- podanie o przyjęcie do studium (na druku szkoły) Uzyskanie ytułu zawodowego - specjalista do spraw marketingu i handlu.

Czas trwania: 2 semestry

Cena: PLN

DANE KONTAKTOWE

ul. Wita Stwosza 3
Wrocław
71 3724731
71 3724732


Najczęściej wyszukiwane
Opel Insignia Audi A6 Honda Civic Audi A4 Fiat 500